Tag Archive : مركز ارتوپدي فني تهران

۲
اختلال یادگیری

اختلال یادگیری (Learning Disorder)

       اسلایدر / کاردمانی ذهنی      ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف می‌شود. اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز…… بیشتر »