Category Archive : کاردمانی ذهنی

۲
اختلال یادگیری

اختلال یادگیری (Learning Disorder)

       اسلایدر / کاردمانی ذهنی      ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف می‌شود. اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز…… بیشتر »

۳

اهداف کاردرمانی ذهنی در کودکان شامل چه مواردي است؟

       کاردمانی ذهنی / معرفی رشته      ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بهبود مهارت‌هاي حرکتی ظریف و درشت، مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس گوناگون، بهبود مهارت‌هاي شناختی (شامل: درك مفاهیم، توجه و تمرکز، حافظه، مهارت هاي حل مسئله و استدلال، تفکر انتزاعی و کارکردهاي اجرایی و …)، بهبود…… بیشتر »