۰

کاردرمانی جسمی

       کاردرمانی جسمی      ۲ اسفند, ۱۳۹۴

در بخش کاردرمانی جسمی مرکز توانبخشی امیرکبیر خدمات کاردرمانی جسمی کودکان اعم از تمرین درمانی، حرکت درمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، ماساژ و تمرینات حسی با استفاده از تکنیک‌ها و رویکردهای نوین کاردرمانی ارائه می‌گردد. کاردرمانی جسمی به منظور تسهیل…… بیشتر »