۰

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی

اسفند ۲, ۱۳۹۴ در ۱۱:۴۹ توسط

در بخش کاردرمانی جسمی مرکز توانبخشی امیرکبیر خدمات کاردرمانی جسمی کودکان اعم از تمرین درمانی، حرکت درمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، ماساژ و تمرینات حسی با استفاده از تکنیک‌ها و رویکردهای نوین کاردرمانی ارائه می‌گردد. کاردرمانی جسمی به منظور تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن، چهار دست و پا رفتن، نشستن، ایستادن، راه‌رفتن و … )، تعدیل ‌تون ‌عضلانی،‌ رفع و جلوگیري از بدشکلی‌هاي مفصلی و جسمانی، تسهیل واکنشهاي تعادلی و حفاظتی، مهار رفلکس‌هاي غیرطبیعی موجود، ارائه‌ي مشاوره به والدین در رابطه با وضعیت‌هاي صحیح و جلوگیري از الگوهاي غلط و الگوهاي درمان درمنزل، اعمال کشش روي عضلات کوتاه شده، کنترل و یادگیري حرکتی، آموزش مهارتهاي روزمره زندگی(ADL) و… انجام می شود.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید